Prawo to nasza pasja, a każdy Klient to nowe wyzwanie.

Skorzystaj z
Naszych Usług Kancelaria Prawna Poznań

Oferta Indywidualna

Szeroki wachlarz usług prawnych przy wsparciu naszych partnerów umożliwia kompleksowe zajęcie się sprawami naszych klientów.
To holistyczne podejście powoduje, że nasze działania są nadzwyczaj skuteczne w zakresie udzielanej pomocy naszym klientom.
Powierzone nam sprawy przydzielamy prawnikom specjalizującym się w danej dziedzinie prawa.

Usługi prawne

Naszym klientom oferujemy pomoc prawną w sprawach rodzinnych w szczególności rozwodowych, alimentacyjnych i kontaktów z dzieckiem,  w sprawach  spadkowych, podziału majtku w tym nieruchomości, innych sprawach cywilnych. Skutecznie prowadzimy sprawy odwołań od decyzji ZUS i KRUS, administracyjnych i skarbowych w tym egzekucyjnych. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o uchylenie nakazu zapłaty.Profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem podejmujemy się obrony naszych klientów w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz o wykroczenia. Piszemy pozwy i reprezentujemy naszych klientów w sprawach o naruszenie Kodeksu Pracy. Prowadzimy sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa rolnego.

 

Upadłość konsumencka

Upadłość osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, to stosunkowo nowa instytucja w naszym obrocie prawnym. Postępowanie upadłościowe umożliwia osobom, których zadłużenie przekroczyło możliwości spłaty zobowiązań, na rozpoczęcie „nowego życia” po zakończeniu procesu upadłościowego.  Osobom zainteresowanym udzielamy bezpłatnej porady i dokonujemy nieodpłatnej wstępnej analizy sprawy.

 

Odszkodowania – pełna opieka nad poszkodowanymi

Niesiemy pomoc osobom poszkodowanym już od chwili zdarzenia. Wypadek, to zawsze traumatyczne zdarzenie dla uczestników i ich najbliższych. Aby zminimalizować negatywne skutki ważne jest, aby korzystać z pomocy profesjonalistów już od momentu wypadku i to nie tylko prawnika, ale też psychologa i fizjoterapeuty. Współpraca z naszymi partnerami z dziedziny psychologii i fizjoterapii pozwala kompleksowo zająć się poszkodowanymi i ich najbliższymi. Nasza Kancelaria pomaga dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia bez opłat wstępnych, a w sytuacjach szczególnie trudnych, wypłacamy zaliczkę na poczet przyszłego odszkodowania. Poszkodowanymi są nie tylko osoby, które doznały obrażeń ale również ich najbliżsi :małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, a także osoby pozostające w związku faktycznym z osobą poszkodowaną. Dla poszkodowanych nasze konsultacje są zawsze bezpłatne.

 

Sukcesja

Zdajemy sobie sprawę, jak wiele wysiłku i poświęcenia kosztuje zbudowanie firmy i majątku, których jesteście Państwo właścicielami lub wspólnikami. Dlatego chcemy zwrócić uwagę na jedno z najważniejszych zagadnień dla funkcjonowania firmy poprzez pokolenia, jakim jest SUKCESJA.  Nasz specjalista pomoże zaplanować i przeprowadzić sukcesję w rodzinie i firmie.

 

Ochrona danych osobowych, dóbr osobistych oraz praw autorskich

Nasi eksperci skutecznie pomogą w sprawach naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, dóbr osobistych oraz praw autorskich. Jeżeli masz wątpliwości  czy doszło do naruszenia Twoich praw lub pytania co do sposobu realizacji ochrony skontaktuj się z nami niezwłocznie.

 

Polisolokaty

Pomagamy w odzyskaniu zwrotu tzw. opłaty likwidacyjnej od wszystkich ubezpieczycieli. Jeżeli utraciłeś część zgromadzonych środków w wyniku potrącenia przy likwidacji polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub zamierzasz rozwiązać taką umowę, ale obawiasz się utraty kapitału zwróć się do nas. Pomożemy odzyskać opłaty pobrane przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

 

Rozwody kościelne

Prowadzimy sprawy o unieważnienie małżeństwa kościelnego tzw. rozwód kościelny. Uzyskanie unieważnienia sakramentu małżeństwa możliwe jest nawet po wielu latach od jego zawarcia. W celu uzyskania więcej informacji na ten temat porosimy o kontakt z naszą kancelarią.

 

Usługi pozostałe

 

Usługi detektywistyczne

W każdym procesie sądowym najistotniejszym elementem są dowody. Niestety często zebranie przydatnego procesowo materiału dowodowego jest dla strony postępowania bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. Wyspecjalizowane biuro detektywistyczne zapewnia profesjonalne podejście oraz wysoką skuteczność w zabezpieczaniu dowodów.

Usługi z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych osobowych

Bezpieczeństwo danych informatycznych, ochrona danych osobowych, kradzież tożsamości to wyzwania z którymi coraz częściej przyjdzie nam się mierzyć. Współpraca z najlepszymi ekspertami w tej dziedzinie gwarantuje naszym klientom najlepsze z możliwych rowzwiązań i profesjonalne rozwiązywanie powierzonych nam spraw.

Pomoc psychologiczna

Bardzo często korzystanie z pomocy prawnej poprzedzone jest zdarzeniami, które negatywnie wpływają na psychikę człowieka. Ofiary wypadków , przestępstw, w tym przemocy domowej, błędów medycznych  ich najbliżsi doznają urazów psychicznych, których skutki uwidaczniają się nawet wiele lat od chwili zdarzenia.W ramach współpracy z naszą kancelarią oferujemy naszym klientom, potrzebującym specjalistycznej pomocy psychologicznej, pomoc świadczoną przez specjalistów psychologów i psychiatrów z wieloletnim doświadczeniem.

Mediacje

w dzisiejszych czasach coraz większy nacisk kładzie się na rozwiązywanie sporów poprzez mediacje. Zarówno w sprawach rodzinnych jak i cywilnych sądy coraz częściej kierują sprawę do postępowania mediacyjnego. Często jest to szybsza i tańsza forma rozwiązywania sporów. Jednak dużo ważniejsze od niższych kosztów osobowych są niższe koszty emocjonalne zarówno stron jak i innych osób zaangażowanych w konflikt np. świadków. Zaletą tego rozwiązania jest zachowanie wzajemnego szacunku oraz przyjęcia rozwiązań, które strony same wypracowały, a nie tych które zostały narzucone orzeczeniem sądu.

Fizjoterapia

W przypadku urazów fizycznych  szybka pomoc fizjoterapeuty może przywrócić 100% sprawność , a co najmniej zminimalizować negatywne skutki. Dlatego też podjęliśmy współpracę z fizjoterapeutami , aby nasi klienci, poszkodowani w wypadkach czy w wyniku innych zdarzeń, otrzymali natychmiastową profesjonalną pomoc.

 

Obsługa mikro i małych firm

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną oraz jednorazowe sprawy zlecone.
Pomagamy i doradzamy w rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Niezależnie od tego czy jest to jednoosobowa działalność czy większa firma z takim samym zaangażowaniem podchodzimy do każdego klienta. W zakres naszych usług wchodzą miedzy innymi: analiza i przygotowanie umów z kontrahentami: umowy najmu, dzierżawy,  zlecenia, o dzieło, o wykonanie prac, reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami, sprawy pracownicze, sprawdzanie kontrahentów, windykacja należności, leasing maszyn i urządzeń. Powierzone sprawy wykonujemy albo w ramach comiesięcznego abonamentu na podstawie umowy o obsługę prawną, albo w ramach jednorazowego zlecenia za wcześniej uzgodnione wynagrodzenie.

  • Doradzamy w sprawach otwarcia działalności gospodarczej.
  • Prowadzimy bieżącą obsługę prawną
  • Pomagamy w sprawach uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych.
  • Zorganizujemy szkolenie dla pracowników, przeprowadzimy rekrutacje.
  • Pomagamy uzyskać pozwolenie na pracę dla pracowników z poza UE.

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.